ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางใหญ่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางใหญ่


นางพรทิพย์  รักแจ้ง  ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล

นางกาญจนรัตน์  รัดคุ่ย  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนางสาวเบญจา  อิ่มในสุข  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวบุญสวรรค์  สุขสนิท  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวขวัญดาว  เชื้อสะอาด  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงานนางสาวโสมนิศา  บุญจันทร์  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลนายพิเชษฐ์  สุดใจ  ผู้ช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น