ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเลน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเลนนายสายัณห์  กลั่นเกษร  ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล


นางจินดาพร  กองแป้น  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


นางมริศลา  ตัญญวงษ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางกิตติมา  ธรรมวิชิต  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญการ


นางสาวอุบลสรวง  เชื้อผู้ดี  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสมจิตร  ศรีดารณีกำภู  ผู้ช่วยเหลือคนไข้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น