ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแม่นาง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแม่นางนายอนุรักษ์  ผิวผ่อง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ(รก)


นางสาวมะลิวัลย์  เงินเผือก  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางกณิธฐา  นกเทศ   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


สาวฉันทพิชญา  พิกุล  นักวิชาการสาธารณสุข(ลูกจ้าง)


นางสาวขวัญจิรา  สุขใย  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นางพรพิมล  กันนิ่ม  ผู้ช่วยเหลือคนไข้


นางสาวปุณนิสา  ศิริโพธิ์ไพศาล  ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น