ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกางเขน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกางเขนนายโฆสิต  สุนทรห้าว  ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล
นางธิดา  เหี้ยมโท้  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นายชินเงิน  พิริภัณฑ์   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางสาวเนาวรัตน์  เฉยบำรุง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


นายชัยวัฒน์  คล้ายสำเนียง  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นายฉัตรชัย  คชวรานนท์  ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น