ค้นหาบล็อกนี้

วันเสาร์

ข้อมูลประชากร


ข้อมูลประชากร

         จำนวนประชากร                     ชาย                 59,847                  คน
                                                           หญิง                64,594                  คน
                                                           รวม                 124,468                 คน
จำนวนหลังคาเรือน                                      55,572                  หลังคาเรือน
                ขนาดครอบครัวเฉลี่ย                                      2.24                    คนต่อหลังคาเรือน
                ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย                   1,296.54              คนต่อตารางกิโลเมตร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น