ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสาธงหิน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสาธงหิน
นางอุไรวรรณ  กิตินาม  ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล

นางสาวเกื้อปญา  ฤทธิ์สันเที๊ยะ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางทัศนีย์  จีนสุกแสง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางนงพรรณ  เนียมอุ่ม  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวโสภณา  หันธยุง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ(ลูกจ้าง)

นางสาวมณฤทัย  มณฑา  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นางสาวอัจฉรา  มะดัน  ผู้ช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น